O PBferrflex

Firma PBferrflex s.r.o. vznikla v roku 2006 rozčlenením dlhoročne úspešnej firmy Stapros na dva podnikateľské subjekty, PBferrflex s.r.o. a Polivka, Hörmann & partners, s.r.o. (známa ako PH-project). PH-project sa naďalej zaoberá projektovou a statickou činnosťou a PBferrflex sa zaoberá importom, spracovaním a následným predajom betonárskej ocele a produktov z nej. Obe firmy pracujú v súčinnosti pri hľadaní úspor zákazníkom. Posúdením jestvujúcich projektov našich zákazníkov, vznikajú návrhy na úspory v stovkách tisíc Eur. ProduktaTermokosmi PBferrflex sú statické prvky zjednodušujúce a zrýchlujúce stavebné procesy priamo na stavbe. Základným pilierom firmy PBferrflex je vlastná moderná ohybáreň v Ivanke pri Dunaji s mesačnou výrobnou kapacitou 2000 ton. PBferrflex rozšíril svoju aktivitu aj na import a predaj ďalších doplňujúcich produktov statickej bezpečnosti stavieb, produktov pre ochranu zdravia a ochranu životného prostredia, tak ako sú uvedené v našej širšej ponuke. Nízkoenergetické domy: Novinkou našej produkcie je výroba termokošov AVI - izokorbov na prerušenie tepelných mostov.

Ohýbanie

Zváranie

podľa ISO 17066.2

Referencie
Tri Veže Bratislava
3000 TK
Polyfunkčný dom Petržalka City
cca 800 TKM
Obytný dom Perla Ružinova
cca 500 TKM
Obytný komplex RETRO v Bratislave
cca 2500 TKM