CRC building company


Spoločnosť CRC building company s r.o. vznikla ako nástupnícka spoločnosť úspešnej výrobnej a obchodnej firmy PBferrflex s.r.o. Predmetom tejto novej firmy je väčšia špecializácia na výrobu tepelnoizolačných nosníkov na prerušenie tepelných mostov. V súčasnosti pokračujeme v montáži a predaji obchodne a technicky úspešných termokošov AVI NIRO. Tento sortiment budeme rozširovať o výrobok ThermoClic na ktorého príprave a zavedení na trh Slovenskej a Českej republiky momentálne usilovne pracujeme. TermokosJedná sa o overený Švajčiarsky produkt s dobrými referenciami v západnej Európe. Bude sa jednať v princípe o rovnaký prerušovač tepelných mostov v monolitických betónových stavbách s odlišnými špecifikami od AVI NIRO, čím by malo byť uspokojené väčšie množstvo našich zákazníkov. V náplni našej práce ostal aj predaj šmykových tŕňov od anglickej firmy ANCON, ktorá je v západnej Európe známa vývojom a výrobou veľmi kvalitných nerezových materiálov pre stavebné účely. Naša spoločnosť aj naďalej spolupracuje so statickou projekčnou kanceláriou Polivka, Hörmann & partners s r.o. pri návrhoch našich ponúkaných produktov na mieru pre jednotlivé stavby.

Referencie
Tri Veže Bratislava
3000 TK
Polyfunkčný dom Petržalka City
cca 800 TKM
Obytný dom Perla Ružinova
cca 500 TKM
Obytný komplex RETRO v Bratislave
cca 2500 TKM